Izberite najprimernejšo davčno blagajno za vaše podjetje

Z 2. januarjem 2016 pri gotovinskem poslovanju v Sloveniji obračamo nov list. Vsak račun, ki ga bomo izdali, bomo morali predhodno potrditi na FURS-u, za takšno potrjevanje pa bomo potrebovali davčno blagajno.

davcne_slika

Najemite najprimernejšo davčno blagajno, ki ustreza vašemu načinu poslovanja, ter prihranite čas in denar.

Ne glede na to, da uvedba davčne blagajne v načinu poslovanja ne bo prinesla vidnejših sprememb, pa od zavezancev, ki poslujete z gotovino, zahteva veliko predpriprav.

Kaj so davčne blagajne? Kaj vse morate pripraviti že pred uvedbo davčnih blagajn? Vse, kar morate vedeti o davčnih blagjnah pred in po njihovi uvedbi si preberite na spletni strani Accounting Box – davčne blagajne.

Kratkočasnik za sobodajalce

Izšla je nova številka kratkočasnika za sobodajalce – ProGOST. V njej si preberite  Zakonodajne novosti za sobodajalce.

V kratkočasniku smo predstavili, v katerih primerih morate poslovati kot davčni zavezanec. Obdelali smo ta hip najbolj akturalno temo – davčne blagaje. Zakonodaja bo stopila v veljavo 2.1.2016. Predvidenih ni nobenih izjem – račune bodo morali po elektronski poti potrjevati vsi, ki so po zakonu o davku na dodano vrednost dolžni izdajati račune.


Prelistajte kratkočasnik ProGOST.

V kolikor bi radi redno prejemali izvode kratkočasnika se prosim PRIJAVITE.

Prijetno branje vam želi ekipa PRONET Kranj.

Finančni turizem kot nova oblika turizma?

Med prebiranjem zanimivih člankov po svetovnem spletu, vedno najdemo kakšne zanimive informacije, ki jih je vredno pregledati in komentirati. Pred kratkem smo na svetovnem spletu odkrili tole fotografijo.

01

VIR: https://www.yahoo.com/travel/cities-with-the-most-tourists-in-2015-120594490482.html

Slika prikazuje mesta v katerih se je v preteklem letu zvrstilo največ turistov. Številke so res zelo lepe: London je imel skoraj 19 mio turistov, Bangkok dobrih 18, Pariz 16 mio… Nehote se človeku poraja vprašanje – kaj imajo vsa ta mesta, da pritegnejo toliko gostov? So res vzrok samo kulturne in druge znamenitosti? Ali je vzrok obiskov nekaj drugega?

Kaj konkretno imamo v mislih? Spodnja fotografija prikazuje ekonomsko najmočnejša mesta na svetu. Že na prvi pogled lahko opazimo mesta, ki se pojavljajo na obeh fotografijah – teh ni malo.

02

VIR: http://www.citylab.com/work/2015/03/sorry-london-new-york-is-the-worlds-most-economically-powerful-city/386315/

Gre zgolj za naključje?  Sprašujemo se: „Koliko je dejansko turistov in koliko je poslovnežev?“. Nobena skrivnost ni, da podjetja že vrsto let iščejo različne oblike davčne optimizacije poslovanja. Najboljše nasvete je seveda možno dobiti v močnih finančnih centrih. Da pridemo do teh mest pa je včasih potrebno prepotovati tudi polovico sveta.

Kot boste opazili je na spodnji sliki med drugim izpadel Rim, Milano, in Praga. Lahko bi rekli, da imajo vsa tri našteta mesta izjemno bogato kulturno dediščino in zato ne potrebujejo dodatnih „finančnih“ vzvodov za pridobivanje obiskovalcev.

Zanimiv je tudi primer Dubaja, ki bi ga prav gotovo pričakovali tudi na spodnjem zemljevidu. Vendar je potrebno poudariti, da Dubaj nima močnih finančnih institucij, ki bi lahko generirale močan finančni tok. Dubaj je v svetovnem merilu „le“ davčna oaza v katero se denar steka in je v številnih primerih to „zadnja“ postaja, kjer denar čaka le še svojega lastnika.

Torej – vprašanje je… Ali se globalna statistika moti o turistih ali gre za novo obliko turizma – finančnega turizma?

 

Delavnice za sobodajalce pod okriljem TIC

V okviru projekta ProGOST se je pod okriljem TIC Črnomelj, TIC Semič in TIC Metlika, ki tvorijo skupino Bela Krajna dne 13.4.2015 odvil zanimiv in vsebinsko izjemno pester dogodek za sobodajalce. V prostorih Kulturnega društva Semič so slušatelji pridno zasedli svoja mesta in prisluhnili zanimivim sklopom.

Prvi del je bil namenjen informatizaciji sobodajalcev, v okviru katerega so si ogledali, kako lahko sobodajalci s pomočjo sodobnega sistema za vodenje knjige gostov bistveno zmanjšujejo administracijo. Na primeru, je bilo prikazano, kako lahko z nekaj klikov prijavijo gosta na policijo ter kako poročajo občini znesek pobrane TT in statistiko.

V drugem delu, je bila predstavljena ta trenutek najbolj aktualna tematika davčne blagajne. Veliko je bilo govora o fizični in virtualni blagajni, kjer so bile predstavljene prednosti ene in druge. Odprla se je razprava, na kaj vse naj bodo sobodajalci pozorni pred nakupom blagajne in kakšne blagajne sobodajalci pravzaprav potrebujejo.

Na koncu smo se ponovno dotaknili informatizacije sistema za TIC-e in predstavili obrazec, ki bo sobodajalcem zagotavljal, da jim ne bo potrebno več hoditi vsak mesec na občino in oddajati obrazce, preračunavati TT itd… dovolj bo že, da bodo izpolnili spletni obrazec in poročilo bo oddano. TIC oziroma občina pa bo na drugi strani prejemalo tudi zanimivo statistiko gostov.

Udeleženci so bili zelo zadovoljni s slišano vsebino in zastavili so tudi zanimiva vprašanja na katere smo z največjim veseljem tudi odgovorili. Za vse udeležence smo pripravili tudi možnost brezplačnega preizkusa programov.

Delavnico z enako vsebino, smo izvedli tudi naslednji dan v občini Idrija, ki se je prav tako izkazala za zelo uspešno.

Vezana knjiga računov in davčna blagajna

Najpogostejša vprašanja in odgovori:

1. Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov?
Uporabo vezane knjige računov določa 31. a člen Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, oblika in način potrjevanja vezanih knjig računov določena s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (Uradni list RS, št 2/15).

2. Kakšna je razlika med vezano knjigo računov in navadnimi (nepotrjenimi) obrazci paragonskih blokov?
Paragonski bloki nimajo prenatisnjenih zaporednih številk. Sledljivost izdanih računov v tem primeru ni zagotovljena. Vezana knjiga računov ima zaporedne številke in je overjena s strani DURSa. Kar pomeni, da je nadzor nad izdanimi računi večji. Iz vezane knjige računov namreč ne sme »izginiti« noben račun.

3. Do kdaj se lahko uporabljajo navadni (nepotrjeni) obrazci paragonskih blokov?
Obstoječe (nepotrjene) obrazce paragonskih blokov lahko zavezanci uporabljajo do vključno 30. 1. 2015.

Po 1.10.2015 pa boste morali pri poslovanju z gotovino uporabljati davčno blagajno. Vezana knjiga računov se bo uporabljala le v izjemnih primerih in sicer ko gotovinska blagajna ne bo na voljo. To velja v primeru denimo lanskoletnega žledoloma, ko ni bilo električne energije ali pa pride do tehnične okvare na blagajni ipd.

4. Ali moram izdati račun iz vezane knjige računov, če mi kupec računa ne plača z gotovino?
Ne. Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati le v primeru izdaje računov, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačila z gotovino so plačila z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter drugimi podobnimi načini plačila.

5. Kako dolgo je potrebno hraniti vezano knjigo računov?
Zavezanec mora v vezani knjigi računov hraniti vse izvorne podatke in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo, 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov.

6. Kje in kdaj bo možno nabaviti vezano knjigo računov?
Vezane knjige računov bodo na razpolago v knjigarnah, predvidoma zadnji teden meseca januarja 2015.

7. Kdaj mora zavezanec potrditi vezano knjigo računov pri finančni upravi?
Zavezanec za davek mora vezano knjigo računov pri finančni upravi potrditi pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov.

8. Na kakšen način zavezanec potrdi vezano knjigo računov pri finančni upravi?
Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko, preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov. Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.

9. Kakšne so sankcije, če računa ne izdam iz vezane knjige računov?
V primeru izdaje računa v nasprotju s prvim odstavkom 31.a člena ali nezagotovitve hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je do takšnih sprememb prišlo (četrti odstavek 31.a člena ZDavP-2), se globo od 3.000 do 10.000 eurov sankcionira za prekršek posameznik, z globo od 20.000 do 70.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 50.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 eurov.

Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 eurov.

10. Ali lahko izdajam račune pri gotovinskem poslovanju s pomočjo programskega paketa Word oziroma Excel?
Ne. V tem primeru je potrebno izdati račun iz vezane knjige računov ali uporabiti računalniški program oziroma elektronsko napravo v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih). Word oziroma Excel (brez dodatnega programiranja) ne omogočata izdaje računa v skladu z 38. členom ZDavP-2. V primeru, da je Wordu oziroma Excelu narejena aplikacija, ki omogoča vodenje revizijske sledi o izdanih računih v skladu z 38. členom ZDavP-2 pa je za izdajo računov možno uporabiti tudi Word ali Excel.

11. Kakšno prednost ima (elektronska) gotovinska blagajna pred paragonskimi bloki oz. vezano knjigo računov?

Predvsem vam ni potrebno zneskov seštevati na roke, lahko si nastavite stroškovna mesta oziroma profitne centre. To vam zagotavlja, da lahko zelo natančno ocenite koliko prihodkov ste ustvarili z nekim izdelkom oziroma storitvijo. Zelo hitro lahko ocenite, kdo so vaši najboljši kupci in podobno. Gotovinske blagajne omogočajo vodenje revizijske sledi o izdanih računih.

12. Kakšna je razlika med virtualno in fizično blagajno?
Fizična blagajna je posebna naprava s pomočjo katere izdajate račune. Gre za zaprt elektronski sistem na katerem so tipke s pomočjo katerih izbirate izdelke, količine in cene ter na osnovi izbranih podatkov kupcu izdate račun. V večini primerov gre za sisteme, ki so predstavljeni.

Virtualne blagajne zagotavljajo, da s pomočjo obstoječe infrastrukture (računalnika, tablice, pametnega telefona,…) izdelate račun za svojega kupca. Te blagajne se lahko namestijo na vaš računalnik ali pa so rešitve v oblaku. Slednje zagotavljajo, da lahko do blagajne dostopate kjerkoli in kadarkoli. Dovolj je že, da imate dostop do interneta računalnik ali tablico oziroma pameten telefon. V večini primerov ne zahtevajo nekih posebni pred nastavitev sistema.

13. Sem sobodajalec in imam več dejavnosti. Ali lahko uporabljam eno blagajno za vse dejavnosti? Kako je potem z elektronsko knjigo gostov?
Blagajno lahko uporabljate za vse dodatne dejavnosti. V blagajno enostavno vnesete seznam vaših izdelkov ali storitev in izdajate tudi račune iz naslova drugih dejavnosti, ne zgolj iz dejavnosti sobodajalstva. V primeru da uporabljate ProGOST elektronsko knjigo gostov, se podatki o opravljeni storitvi prenočišč in turistične takse prenašajo na račun avtomatično. Na ta način se izognete dvojnemu vnosu. Na račun lahko tudi dodajate postavke (zaračunate dodatno ležišče v sobi, zajtrk, prevoz, kosilo, internet, sposoja koles ipd.).

14. V Pronetu imate blagajno, ki je povezana s knjigo gostov – lahko nekaj več informacij na to temo?
Accounting Box je povezan tudi z elektronsko knjigo gostov ProGOST, ki je povezana tudi s policijskim eGostom za potrebe prijave gostov na policiji. Za izbrane goste se avtomatsko kreira račun, katerim lahko dodajate še dodatne postavke na računu (internet, prevoz, kosilo…). Na voljo je več edicij ProGOSTa, dodaten opis in pa cenik je na voljo na spletni strani http://pronet-kr.si/Produkti/e-Sobodajalci.aspx.

15. Kje lahko preizkusimo elektronsko knjigo gostov, ki je povezana z blagajno?
ProGOST je na voljo 1 mesec brezplačno. Zahtevek za registracijo izpolnite na spletni strani: http://www.pronet-kr.si/Prijava-za-uporabo-aplikacije-ProGOST.aspx

Dodatne informacije lahko pridobite pri njihovih prodajnikih na telefonu 04 2 800 800 ali na prodaja@pronet-kr.si.

Vir: FURS, http://www.racunovodja.com

Vezana knjiga računov namesto paragonskega bloka

Z 31.1.2015 bodo klasične paragonske bloke zamenjali oštevilčeni paragonski bloki oziroma vezana knjiga računov. Vezana knjiga bo vsebovala točno določeno število računov, ki bodo predhodno natisnjeni, oštevilčeni in evidentirani. S 1.9.2015 pa nas čakajo davčne blagajne. Z obema ukrepoma Ministrstvo za finance ocenjuje, da se bo obseg sive ekonomije bistveno zmanjšal.

Do sedaj je namreč veljalo, da so zavezanci za davek sami izbirali način izdajanja računov. Sami so se odločali ali bodo uporabljali računalniške programe ali pa bodo račune enostavno pisali na roke. V primeru slednjih so se lahko tudi sami odločali o obliki izdanega računa.

Zavezanci za davek, ki so uporabljali za izdajanje računov računalniške programe oziroma druge elektronske naprave so že sedaj vodili oštevilčeno evidenco izdanih računov, ki je bila razvidna tudi iz poslovnih knjig. S spremembo ZdavP-2 pa bodo enake razmere čakale tudi tiste, ki bodo pisali račune ročno, saj bodo uporabljali oštevilčen sistem vezane knjige računov, kjer naknadni popravki ne bodo možni oziroma jih bo potrebno ustrezno evidentirat.

Tako bo zagotovljena večja sledljivost pri ročno napisanih gotovinskih računih. Vezano knjigo računov bo moral obvezno uporabljati tudi tisti zavezanec, ki že uporablja računalniški program ali katerokoli drugo elektronsko napravo in sicer takrat, ko le ta zaradi kakršnegakoli tehničnega razloga ali morebitnega izpada električne energije ne bo delovala.

V septembru 2015 nas čakajo davčne blagajne, kar pomeni, da bo tudi vezana knjiga računov dobila bistveno manjše število uporabnikov. Za poslovanje z gotovino bo namreč potrebna povezava z DURS preko računalniškega programa. Zato se postavlja logično vprašanje ali je pravzaprav smiselno čakati na 1.9.2015 in ali ni bolje že takoj uvesti računalniški sistem, ki bo kasneje izpolnil vse zakonske zahteve. Z uvedbo računalniškega sistema namreč že takoj preskočite nekaj stopnic in takoj zadostite vsem zakonskim kriterijem.

Eden izmed zanimivejših sistemov je prav gotovo Accounting Box, ki je s svojo enostavnostjo in dostopnostjo na različnih napravah prepričal že mnoge. Accounting Box namreč zagotavlja hitro in enostavno izdajanje računov ter vodenje gotovinske blagajne. Račune lahko pošljete vašemu kupcu kar po elektronski pošti in/ali preko SMS obvestila. Več o Accountig Box-u si preberite na njihovi spletni strani www.accbox.net.

Od 1.1.2015 nas čaka višja turistična taksa

Že letošnjega aprila je vlada na svoji 54. redni seji sprejela sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse in ga dan kasneje objavila tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vrednost točke turistične takse narašča skladno z gibanjem cen življenjskih potrebščin.

Vrednost točke za turistično takso smo na zadnje spremenili v februarju 2004, kar pomeni, da se praktično ni spreminjala že celo desetletje, kljub temu, da so se v tem obdobju cene življenjskih potrebščin povišale za skoraj 27%. Vrednost točke turistične takse pa se bo sedaj povečala na 0,115, kar pomeni porast za dobrih 25%. Tako se bo razkorak med ceno življenjskih potrebščin in vrednostjo točke turistične takse tako rekoč uskladil.

Do konca letošnjega leta bo še veljal najvišji mogoči znesek turistične takse 1,01 evra, od 1.1.2015 pa bo najvišji mogoči znesek turistične taks 1,265 evra. Občine pa lahko znesek turistične takse tudi sorazmerno znižajo z znižanjem števila točk (3 – 11).

V letu 2013 so občine iz naslova turističnih taks prejele 8.190.840 evrov. Če bo v letu 2015 ostalo število turistov ne spremenjeno pa bodo prejele 10.260.640 EUR oziroma 2.069.800 evrov več.

Slovenec, ki razvija tehnologije v katere tehnološki velikani mečejo milijarde

Pronet v sodelovanju z Markom Grobelnikom iz inštituta Jožef Štefan (oddelek za umetno inteligenco) nadgrajuje svojo virtualno robotko Zdenko. Gre za visokotehnološki produkt virtualnega robota, ki je bil predstavljen tudi na investicijskem forumu v Atenah16. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev ter v prostorih barcelonske borze.

grobelnik-marko

Virtualna asistentka Zdenka je del računovodskega sistema Accounting Box, njena naloga pa je podajanje hitrih in enostavnih odgovorov na vprašanja uporabnikov tega programa. Dejansko gre za velik napredek na tem področju, Zdenka pa vam na vaša vprašanja takoj odgovori v slovenščini ali angleščini (lahko jih predstavi tudi v grafični obliki) in vam s tem močno olajša vaše delo.

Produkt je bil že uspešno predstavljen pred več pomembnimi evropskimi investitorji na investicijskem forumu v Atenah, pred kratkim pa tudi na 16. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev v Laškem. Konec oktobra je predvidena tudi predstavitev na investicijskem forumu v Barceloni.

Accounting Box je proizvod podjetja Pronet, s podjetjem pa intenzivno sodeluje tudi Marko Grobelnik, mož, ki je zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan, med drugim pa je tudi soustanovitelj podjetja CyCorp Europe, evropske veje ameriškega podjetja CyCorp. To podjetje se ukvarja s tradicionalno umetno inteligenco, utemeljeno na globokem logičnem znanju o svetu. Pravi, da tehnologija tega podjetja poskuša razumeti svet v podrobnosti in v tem smislu lahko trdimo, da gre za pristop prihodnosti, ki pa vseeno še ni primeren za širšo komercialno rabo. Kljub temu pa to podjetje razvija tehnologije v katere razvoj svetovni računalniški giganti, kot so Google, Microsoft ali Facebook, vlagajo milijarde evrov.

Ameriški trg tudi sicer ostaja primarni cilj evropskih in slovenskih IT podjetij, saj jim je tam poslovno okolje precej bolj naklonjeno. Evropski trg je predvsem precej bolj tog in nenaklonjen tveganim poslom. Vseeno pa se tudi na tej strani velike luže najdejo kvalitetna tovrstna podjetja, kljub temu, da država posebno ne vzpodbuja te podjetniške panoge. Podjetja torej pogosto poiščejo vir financiranja v tujini, kot rezultat pa nastanejo kvalitetni produkti, neredko priznani v svetovnem merilu. Eden izmed kvalitetnih produktov pa je tudi Accounting Box z Zdenko na čelu, ki vsekakor predstavlja nekaj novega in inovativnega

Virtualna asistentka Zdenka je del zgodbe o napredku robotov

Office workplace of the engineer - still life

Roboti postajajo vedno pomembnejši člen naših življenj, tako v poslovnem svetu, kot v zasebnosti. Njihovo število se povečuje iz leta v leto, pomagajo nam v številnih segmentih med drugim v avtomobilski industriji, zdravstvu, financah in pri dostavi pošte, na drugi strani pa naj bi tudi v večji meri pripomogli k počutju ostarelih in pomagali v gospodinjstvih.

Njihovo število tudi vztrajno narašča, samo v Sloveniji naj bi za potrebe industrije koristili preko 1500 robotov (v svetu preko milijon in pol). V nekaterih segmentih so trenutno bolj uveljavljeni kot v drugih (na veliko jih uporablja npr. avtomobilska industrija), vsekakor pa umetna inteligenca raste in se razvija na vseh področjih, prav tako pa se kažejo vedno nove možnosti za njen napredek. Eno izmed zanimivih, celo malce presenetljivih, področij so finance, umetna inteligenca pa dejansko ni več primerna zgolj le za kratka sporočila ampak algoritmi lahko sestavijo besedilo, ki upošteva kontekst in vanj vstavijo celo humor.

Del te zgodbe je tudi virtualna asistentka Zdenka, del računovodskega sistema Accounting BoxZdenka na vaša vprašanja odgovarja v naravnem jeziku (slovenščini oz. angleščini), njena dodana vrednost pa je v tem, da ne obvlada le razlage posameznih funkcij temveč zna besedilna vprašanja spremeniti v ustrezne poizvedbe in jih predstaviti v primerni obliki. Pa naj bo to kot poročilo, graf ali odgovor. ProGRAM ima torej dejansko sposobnost razumevanja, spraševalcu (v našem primeru podjetniku) pa hitro odgovori na vprašanja, ki ga zanimajo, kot npr. »Katere račune je treba plačati danes« ali »«Kakšna je obveznost za davek ta mesec?«. Seveda je virtualna asistentka dostopna vse ure v dnevu in vse dni v letu, ProGRAM pa je mogoče spremljati tudi na tablicah ali pametnih telefonih.

Lahko bi dejali, da se izpolnjujejo napovedi iz znanstvenofantastičnih filmov, kjer se ljudje dejansko pogovarjajo z roboti. Zdenka je sigurno del te zgodbe prihodnosti, ki se začenja v sedanjosti.

Več o razvoju robotov pa si lahko preberete na spodnji povezavi:

Vzpon robotov: Kako se vrivajo v naše življenje in katere službe ogrožajo

Sobodajalci niso soodgovorni za prekrške svojih gostov

V začetku septembra je časnik Finance objavil novico, da je policija oglobila sobodajalko iz Lesc, ker naj ne bi preverila, kako dolgo je njena gostja preživela v Sloveniji. Sobodajalka naj bi eno noč v enem izmed svojih apartmajev gostila bolgarsko državljanko, katero je po zakonu vpisala v knjigo gostov in podatke tudi posredovala policiji. Policija naj bi jo oglobila, ker je ugotovila, da je bila Bolgarka med bivanjem pri sobodajalki v Sloveniji že več kot 90 dni, kar naj bi sobodajalko naredilo za sokrivo. Zakon bi namreč, po pisanju Financ, morala poznati in v takem primeru bi morala gostu odreči gostoljubje.

hotel

Primer je sprožil številne polemike in to upravičeno, saj so se pojavila tudi vprašanja ali bodo v prihodnje sobodajalci primorani začeti »vohljati« za svojimi gosti. Vse le zato, da bi se ognili kazni.

Tudi mi smo se o tem dogodku pozanimali pri policiji in jih povprašali, če bi v prihodnje sobodajalci potrebovali tudi pisno izjavo gostov, da ne bivajo v Sloveniji več kot 90 dni. S policije so nam odgovorili, da bi bila tovrstna izjava odveč oz. celo nezakonita, saj sobodajalci, po njihovem, nimajo nobene zakonske podlage za ugotavljanje kršitev Zakona o tujcih, ki so jih storili njihovi gostje.

Dodajajo tudi, da so preučili zgoraj omenjeni primer in da pod nobenim pogojem ni mogoče sobodajalki očitati prekrška, saj predpisi ne določajo, da bi sobodajalci lahko sami preverjali zakonitost bivanja. Tudi zato posledično ne morejo biti soodgovorni za prekrške storjene s strani njihovih gostov. Imajo pa seveda druge obveznosti (prijavljanje gosta na policijo v 12ih urah od prijave, …).

Kot kaže gre torej za še en primer, ki je povzročil pravo razburjenje in tudi manjšo zmedo med ljudmi. Za sobodajalce je najpomembnejše, da lahko mirno in brez dodatnih obveznosti svoje delo opravljajo nemoteno še naprej.