Podajajte informacije, ki so uporabne za vaše naročnike

Notranje poročanje je podajanje poslovodstvu tiste informacije, ki so potrebne za načrtovanje, razporejanje virov, ocenjevanje priložnosti in dosežkov.  Za zagotavljanje kakovostnih računovodskih informacij za notranje poročanje je idealna kombinacija treh dejavnikov:

  • Zunanji računovodski strokovnjak, ki razpolaga z večjim strokovnim znanjem ter z bogatimi izkušnjami dobrih poslovnih praks.
  • Notranji sodelavec za računovodstvo v podjetju , ki sodeluje z zunanjim računovodjem.
  • Dober informacijski sistem, ki zagotavlja delo na skupnih bazah, elektronski pretok podatkov in dokumentov ter on – line povezava.

(povzeto po Tomc Muc, 3. konferenca o notranjem poročanju)

V podjetju PRONET se zavedamo pomembnosti tovrstnega sodelovanja, zato smo razvili poslovno računovodski sistem Accounting Box, ki omogoča hiter pretok informacij ter delo na skupnih bazah,   izboljšana je tudi  komunikacija med računovodstvom in naročnikom.

Visoka poslovna šola

Vpišite se v katerikoli letnik na Visoki šoli za računovodstvo in izkoristite 10% popust pri šolnini.

Verjamemo, da je program enostaven za uporabo, vendar pa le usposobljeni poslovodni računovodje z zadostnim znanjem in izkušnjami lahko pravilno interpretirajo dobljene podatke, pa najsi gre za zunanjega ali notranjega računovodjo.  Zato smo se z Visoko šolo za računovodstvo dogovorili za izreden, 10% popust za vse naše naročnike, ki ga lahko koristijo pri prvem vpisu v katerikoli letnik. Pridobljena izobrazba temelji predvsem na širšem razumevanju poslovanja podjetja in zajame celoten spekter znanj poslovodnega računovodje.
Na šoli izvajajo dva programa:

  1. Dodiplomski program računovodja, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Diplomiran/a ekonomist/ka
  2. Podiplomski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Magister/a financ in računovodstva.

Kar morate storiti je, da kontaktirate Visoko šolo za računovodstvo ter jim sporočite, da želite uveljavljati popust pri kotizaciji. V referatu šole vam bodo predstavili potrebne korake za vpis. Več o pogojih za vpis na šolo pa si lahko preberete tukaj.

Z Accounting Box-om do boljše organizacije računovodstva

Organizacija je veličastno orodje za preoblikovanje človeških nesmotrnosti v smotrno delovanje. (S. Wolin)

 »Sestavni del dobrega računovodstva je tudi dobra organizacija le-tega, ki omogoča nemoteno poslovanje in tekoče delo računovodskega sistema v celoti. Organiziranje je dejavnost, ki po svoji osnovni opredelitvi spada med naloge poslovodstva. Pomembne del odgovornosti za organiziranost računovodstva nosi vodja računovodstva, ki mora zato imeti ustrezna poslovodna znanja in ne sme biti ozko usmerjen v lastno stroko. Že naziv vodja pomeni, da mora računovodja imeti vodstvena znanja, vendar še danes pogosto kadrujemo po sodilu računovodskega znanja in zanemarjamo vodstveno usposobljenost. Slednje pa ne pridobimo samodejno ob pridobitvi prakse in znanja v računovodju … Dobra organiziranost računovodstva predstavlja potrebni predpogoj kakovosti informacijskega sistema vsake združbe«. (Iz knjige Organiziranje računovodstva, dr. Živko Bergant)

Organiziranje je dejavnost, ki se v podjetju ne sme ustaviti in končati, temveč je proces nenehnega spreminjanja in prilagajanja zahtevam trga in kupcem. Accounting Box je odgovor podjetja PRONET na nove zahteve trga. Z vpeljavo računovodstva »v oblaku« vzpostavimo učinkovito sodelovanje računovodskega servisa in naročnika, ter izboljšamo a vpogled v celovito poslovanje. Ne trdimo, da je vpeljava novega načina razmišljanja in dela enostavna, zato v podjetju PRONET Kranj izvajamo svetovanja in izobraževanja, s katerimi usmerjamo računovodstvo skozi morebitne zaplete. Iz lastne praske lahko trdimo, da računovodje s poslovodnimi znanji hitreje uvajajo novosti in se lažje prilagajajo novim zahtevam. Predvsem pa so visoko usposobljeni računovodje izziv tudi nam, saj nas postavljajo pred nove naloge. In le tako lahko zagotavljamo nenehne izboljšave produktov.

Zato smo se z Visoko šolo za računovodstvo dogovorili za izreden, 10% popust za vse naše naročnike, ki ga lahko koristijo pri prvem vpisu v katerikoli letnik. Program na Visoki šoli za računovodstvo sestavljajo praktiki, ki razumejo in poznajo vsakdanje izzive računovodstva. Izkoristite moč znanja!

Na šoli izvajajo dva programa:

  1. Dodiplomski program računovodja, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Diplomiran/a ekonomist/ka
  2. Podiplomski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Magister/a financ in računovodstva.

Kar morate storiti je, da kontaktirate Visoko šolo za računovodstvo ter jim sporočite, da želite uveljavljati popust pri kotizaciji. V referatu šole vam bodo predstavili potrebne korake za vpis. Več o pogojih za vpis na šolo pa si lahko preberete tukaj.