Praktikum iz knjigovodenja

Knjigovodski podatki so poslovodstvu informacijska podlaga za ustrezno ukrepanje in motiviranje zaposlenih.

Praktikum je sestavljen iz petih srečanj, pri čemer bodo udeleženci pred vsakim srečanjam prejeli teoretična izhodišča s pomočjo katerih bodo lažje sledili vajam na delavnici. Na vsaki delavnici bomo izvajali konkretne primere knjiženj (vaje), ki jih bomo utrjevali tudi s pomočjo spletnega poslovno-računovodskega programa Accounting Box. Za nadgrajevanje znanja bodo vsi udeleženci prejeli “domačo nalogo”.  Accounting box bo udeležencem na voljo še mesec dni po končani delavnici.

Praktikum iz knjigovodenja

Praktikum iz knjigovodenja

 Pridobljene kompetenece udeleženca praktikuma:

 •     poznal in razumel bo koncept dvostavnega knjigovodstva
 •     razumevanje bo in znal bo uporabljati kontni načrt
 •     poznal bo računovodske obračune, ki so namenjeni tako zunanjemu kot tudi notranjemu poročanju
 •     znal bo evidentirati (knjižiti) poslovne dogodke v skladu z veljavno zakonodajo in standardi
 •     sposoben bo (samostojno) pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja
 •     znal bo izvajati knjiženje na računovodskemu programu

Zakaj se udeležiti praktikuma?

 •     Konkretne vaje iz prakse
 •     Vaje razdeljene na smislene sklope
 •     Možno delo tudi doma in utrjevanje pridobljenega znanja
 •     Kakovostni predavatelji

Delavnice bodo potekale kot praktične vaje, na katerih bo moderator po potrebi pojasnil tudi teoretična izhodišča.

Predavateljici: Nataša Pustotnik, Lučka Kariž
 
Datum izvedbe: 20. januar,  27. januar,  3. februar, 10. februar, 24. februar
 
Trajanje seminarja: 13:00 – 16:15

Lokacija izvedbe: Stegne 21c, Ljubljana, 2. nadstropje (lokacija)

Dodatne informacije: Praktikum iz knjigovodnja

Prijava: Prijavni obrazec

Izberite najprimernejšo davčno blagajno za vaše podjetje

Z 2. januarjem 2016 pri gotovinskem poslovanju v Sloveniji obračamo nov list. Vsak račun, ki ga bomo izdali, bomo morali predhodno potrditi na FURS-u, za takšno potrjevanje pa bomo potrebovali davčno blagajno.

davcne_slika

Najemite najprimernejšo davčno blagajno, ki ustreza vašemu načinu poslovanja, ter prihranite čas in denar.

Ne glede na to, da uvedba davčne blagajne v načinu poslovanja ne bo prinesla vidnejših sprememb, pa od zavezancev, ki poslujete z gotovino, zahteva veliko predpriprav.

Kaj so davčne blagajne? Kaj vse morate pripraviti že pred uvedbo davčnih blagajn? Vse, kar morate vedeti o davčnih blagjnah pred in po njihovi uvedbi si preberite na spletni strani Accounting Box – davčne blagajne.

Izobraževalni seminar: Davčne blagajne v praksi

Z 2. januarjem 2016 pri gotovinskem poslovanju obračamo nov list in tudi pri nas začenjamo z davčnim potrjevanjem izdanih računov.

“Ogromna količina informacij, iz katerih je težko izluščiti prave…” ter “Premalo konkretne vsebine…”, so najpogostejši komentarji zavezancev, ki jih novi zakon neposredno zadeva. Da bi te ugovore odpravili, vas vabimo da se udeležite izobraževalnega seminarja

Davčne blagajne v praksi,

kjer bomo konkretno po korakih skupaj z vami obdelali seznam aktivnosti in pripravili vzorce dokumentov, ki jih morate opraviti do datuma, ko zakon stopi v veljavo.

TERMINI:

 • Kranj, petek 20.11.2015 ob 10:00 uri
 • Kranj, ponedeljek 23.11.2015 ob 13:00 uri
 • Kranj, torek 01.12.2015 ob 9:00 uri

PRIJAVA:
Prijava je obvezna najkasneje do torka 10.11.2015 in sicer preko spletnega obrazca ali pisno na elektronski naslov db@pronet-kr.si ali na fax (04) 2 800 860.Število mest na posameznem terminu je omejeno, zato si pravočasno rezervirajte svoje mesto na izobraževanju! Izobraževanje bo potekalo na lokaciji podjetja Iskratel d.o.o., Ljubljanska c. 24 a, Kranj, predavalnica T5.ZA KOGA:
Seminar je namenjen vsem, katerim novi zakon o davčnih blagajnah spreminja način poslovanje in bi zato želeli prave informacije in prave rešitve.

CENA IN PLAČILA:

Kotizacija za seminar znaša 125 € + DDV za vsakega prijavljenega. Cena za vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja je 20% nižja.Plačilo kotizacije se izvede pred udeležbo na podlagi izdanega predračuna. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

DODATNE INFORMACIJE: seminar Davčne blagajne v praksi

Vljudno vabljeni!

Podajajte informacije, ki so uporabne za vaše naročnike

Notranje poročanje je podajanje poslovodstvu tiste informacije, ki so potrebne za načrtovanje, razporejanje virov, ocenjevanje priložnosti in dosežkov.  Za zagotavljanje kakovostnih računovodskih informacij za notranje poročanje je idealna kombinacija treh dejavnikov:

 • Zunanji računovodski strokovnjak, ki razpolaga z večjim strokovnim znanjem ter z bogatimi izkušnjami dobrih poslovnih praks.
 • Notranji sodelavec za računovodstvo v podjetju , ki sodeluje z zunanjim računovodjem.
 • Dober informacijski sistem, ki zagotavlja delo na skupnih bazah, elektronski pretok podatkov in dokumentov ter on – line povezava.

(povzeto po Tomc Muc, 3. konferenca o notranjem poročanju)

V podjetju PRONET se zavedamo pomembnosti tovrstnega sodelovanja, zato smo razvili poslovno računovodski sistem Accounting Box, ki omogoča hiter pretok informacij ter delo na skupnih bazah,   izboljšana je tudi  komunikacija med računovodstvom in naročnikom.

Visoka poslovna šola

Vpišite se v katerikoli letnik na Visoki šoli za računovodstvo in izkoristite 10% popust pri šolnini.

Verjamemo, da je program enostaven za uporabo, vendar pa le usposobljeni poslovodni računovodje z zadostnim znanjem in izkušnjami lahko pravilno interpretirajo dobljene podatke, pa najsi gre za zunanjega ali notranjega računovodjo.  Zato smo se z Visoko šolo za računovodstvo dogovorili za izreden, 10% popust za vse naše naročnike, ki ga lahko koristijo pri prvem vpisu v katerikoli letnik. Pridobljena izobrazba temelji predvsem na širšem razumevanju poslovanja podjetja in zajame celoten spekter znanj poslovodnega računovodje.
Na šoli izvajajo dva programa:

 1. Dodiplomski program računovodja, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Diplomiran/a ekonomist/ka
 2. Podiplomski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Magister/a financ in računovodstva.

Kar morate storiti je, da kontaktirate Visoko šolo za računovodstvo ter jim sporočite, da želite uveljavljati popust pri kotizaciji. V referatu šole vam bodo predstavili potrebne korake za vpis. Več o pogojih za vpis na šolo pa si lahko preberete tukaj.

Z Accounting Box-om do boljše organizacije računovodstva

Organizacija je veličastno orodje za preoblikovanje človeških nesmotrnosti v smotrno delovanje. (S. Wolin)

 »Sestavni del dobrega računovodstva je tudi dobra organizacija le-tega, ki omogoča nemoteno poslovanje in tekoče delo računovodskega sistema v celoti. Organiziranje je dejavnost, ki po svoji osnovni opredelitvi spada med naloge poslovodstva. Pomembne del odgovornosti za organiziranost računovodstva nosi vodja računovodstva, ki mora zato imeti ustrezna poslovodna znanja in ne sme biti ozko usmerjen v lastno stroko. Že naziv vodja pomeni, da mora računovodja imeti vodstvena znanja, vendar še danes pogosto kadrujemo po sodilu računovodskega znanja in zanemarjamo vodstveno usposobljenost. Slednje pa ne pridobimo samodejno ob pridobitvi prakse in znanja v računovodju … Dobra organiziranost računovodstva predstavlja potrebni predpogoj kakovosti informacijskega sistema vsake združbe«. (Iz knjige Organiziranje računovodstva, dr. Živko Bergant)

Organiziranje je dejavnost, ki se v podjetju ne sme ustaviti in končati, temveč je proces nenehnega spreminjanja in prilagajanja zahtevam trga in kupcem. Accounting Box je odgovor podjetja PRONET na nove zahteve trga. Z vpeljavo računovodstva »v oblaku« vzpostavimo učinkovito sodelovanje računovodskega servisa in naročnika, ter izboljšamo a vpogled v celovito poslovanje. Ne trdimo, da je vpeljava novega načina razmišljanja in dela enostavna, zato v podjetju PRONET Kranj izvajamo svetovanja in izobraževanja, s katerimi usmerjamo računovodstvo skozi morebitne zaplete. Iz lastne praske lahko trdimo, da računovodje s poslovodnimi znanji hitreje uvajajo novosti in se lažje prilagajajo novim zahtevam. Predvsem pa so visoko usposobljeni računovodje izziv tudi nam, saj nas postavljajo pred nove naloge. In le tako lahko zagotavljamo nenehne izboljšave produktov.

Zato smo se z Visoko šolo za računovodstvo dogovorili za izreden, 10% popust za vse naše naročnike, ki ga lahko koristijo pri prvem vpisu v katerikoli letnik. Program na Visoki šoli za računovodstvo sestavljajo praktiki, ki razumejo in poznajo vsakdanje izzive računovodstva. Izkoristite moč znanja!

Na šoli izvajajo dva programa:

 1. Dodiplomski program računovodja, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Diplomiran/a ekonomist/ka
 2. Podiplomski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Magister/a financ in računovodstva.

Kar morate storiti je, da kontaktirate Visoko šolo za računovodstvo ter jim sporočite, da želite uveljavljati popust pri kotizaciji. V referatu šole vam bodo predstavili potrebne korake za vpis. Več o pogojih za vpis na šolo pa si lahko preberete tukaj.

Koliko je vredna blagovna znamka?

Koliko je vredno neko podjetje ali blagovna znamka? Bomo kupili po pravi vrednosti ali bomo zanjo plačali preveč?

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV 2007) razlikujejo dve skupini vrst oziroma podlag vrednosti:

 • tržno vrednost kot podlago ocenjevanja vrednosti in
 • podlage, ki niso tržne vrednosti

V večini primerov je zahtevana ali priporočena prodaja po tržni vrednosti, ki je ocenjen znesek, po katerem bi si na dan ocenjevanja vrednosti po ustreznem postopku trženja izmenjala premoženje voljan in dobro obveščen kupec ter voljan in dobro obveščen prodajalec, ki delujeta medsebojno neodvisno, razumno in brez prisile. Medtem ko je podlag, za oblikovanje netržnih vrednosti veliko več. Katerega od izbranih načinov bomo izbrali, pa je odvisno predvsem od namena ocenjevanja. (več v članku)

Kako se odločiti in kako oblikovati pravo ceno? O tem se učijo tudi v okviru študija na Visoki šoli za računovodstvo. Ena izmed izbirnih vsebin je predmet ocenjevanje vrednosti podjetja, ki ga izvaja ga. Irena Viher.

ga. Viher je za Planet TV spregovorila o vrednosti blagovne znamke ROG, ki je trenutno na seznamu blagovnih znamk, ki jih prodaja država.  Več v prispevku (prispevek začne v 5. minuti).

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

logo-ipr

Na Visoki šoli za računovodstvo izvajajo dva programa:

 • Visokošolski strokovni študijski program Računovodstva (več)
 • Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«. (Več)
 • Certifikat: Certificirani poslovodni računovodja (več)


DARILO OB VPISU:

Za vse, ki se nam boste letos pridružili pri študiju na Visoki šoli za računovodstvo, vam v sodelovanju s podjetjem PRONET Kranj podarjamo enoletno brezplačno uporabo poslovno-računovodskega portala Accounting Box.

Kakovostno znanje in dobra izobrazba sta ključ do boljšega poslovanja

VŠRV Pronetu verjamemo, da je radovednost pomembna lastnost vsakega uspešnega posameznika. Spodbujamo jo z neprestanim učenjem, ki odpira nova obzorja. Najslabša situacija izhaja iz dejstva: »Ne vem, da ne vem«.

Zato smo vzpostavili sodelovanje z Visoko šolo za računovodstvo, kjer svoje študente spodbujajo k intelektualni radovednosti ter nudijo praktična znanja v računovodstvu in širše – pri celovitem poslovanju podjetja.

Brez vas, vaše radovednosti in predlogov za izboljšanje naših produktov, tudi mi ne bi bili kar smo. Pogoje za rast moramo neprestano izboljševati, da ne ostajamo na mestu. In ker želimo rasti skupaj z vami, smo z Visoko šolo za računovodstvo sklenili dogovor, s katerim vsem našim naročnikom priznajo popust v višini 10% pri šolnini za prvi vpis v  katerikoli letnik na Visoki šoli za računovodstvo.

Kar morate storiti je, da kontaktirate Visoko šolo za računovodstvo ter jim sporočite, da želite uveljavljati popust pri kotizaciji. V referatu šole vam bodo predstavili potrebne korake za vpis. Več o pogojih za vpis na šolo pa si lahko preberete tukaj.

Na šoli izvajajo dva programa:

1. Dodiplomski program računovodja, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Diplomiran/a ekonomist/ka

2. Podiplomski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, kjer po končanih izpitih prejmete naziv Magister/a financ in računovodstva.

Vstopite v družbo najboljših računovodij in mogoče vas najame »Elvis« namesto osebnih stražarjev.

Podatki o šoli:
Visoka šola za računovodstvo,
Stegne 21c,
1000 Ljubljana
www.vsr.si

Predstavitev šole: video predstavitev

PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA

PRONET Kranj s ponosom objavlja dejstvo, da se z letošnjim letom (2015) ponovno uvršča v sam vrh pravnih subjektov v Sloveniji, ki so upravičeni do uporabe statusa AAA kot simbola ocene bonitetne odličnosti (izpolnjevanje kriterijev certifikata v zadnjih treh poslovnih letih).

PRONET Kranj namreč spada med 1,98% najboljših pravnih subjekotv v Sloveniji, ki se uvršča v najvišji razred AAA. V letu 2015 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost AAA zgolj 3.199 podjetij, registriranih je približno 161.366.

Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da  smo bili nadpovprečno plačniško podjetje,  smo varni za sodelovanje ter  nimamo nobenih blokad, hkrati pa izpolnjujemo  kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da boste v prihodnjih dvanajstih  mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:

 • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15% verjetnost),
 • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93% verjetnost),
 • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni   pretrgoma (< 0,98 verjetnost) .

Kratkočasnik za sobodajalce

Izšla je nova številka kratkočasnika za sobodajalce – ProGOST. V njej si preberite  Zakonodajne novosti za sobodajalce.

V kratkočasniku smo predstavili, v katerih primerih morate poslovati kot davčni zavezanec. Obdelali smo ta hip najbolj akturalno temo – davčne blagaje. Zakonodaja bo stopila v veljavo 2.1.2016. Predvidenih ni nobenih izjem – račune bodo morali po elektronski poti potrjevati vsi, ki so po zakonu o davku na dodano vrednost dolžni izdajati račune.


Prelistajte kratkočasnik ProGOST.

V kolikor bi radi redno prejemali izvode kratkočasnika se prosim PRIJAVITE.

Prijetno branje vam želi ekipa PRONET Kranj.

Finančni turizem kot nova oblika turizma?

Med prebiranjem zanimivih člankov po svetovnem spletu, vedno najdemo kakšne zanimive informacije, ki jih je vredno pregledati in komentirati. Pred kratkem smo na svetovnem spletu odkrili tole fotografijo.

01

VIR: https://www.yahoo.com/travel/cities-with-the-most-tourists-in-2015-120594490482.html

Slika prikazuje mesta v katerih se je v preteklem letu zvrstilo največ turistov. Številke so res zelo lepe: London je imel skoraj 19 mio turistov, Bangkok dobrih 18, Pariz 16 mio… Nehote se človeku poraja vprašanje – kaj imajo vsa ta mesta, da pritegnejo toliko gostov? So res vzrok samo kulturne in druge znamenitosti? Ali je vzrok obiskov nekaj drugega?

Kaj konkretno imamo v mislih? Spodnja fotografija prikazuje ekonomsko najmočnejša mesta na svetu. Že na prvi pogled lahko opazimo mesta, ki se pojavljajo na obeh fotografijah – teh ni malo.

02

VIR: http://www.citylab.com/work/2015/03/sorry-london-new-york-is-the-worlds-most-economically-powerful-city/386315/

Gre zgolj za naključje?  Sprašujemo se: „Koliko je dejansko turistov in koliko je poslovnežev?“. Nobena skrivnost ni, da podjetja že vrsto let iščejo različne oblike davčne optimizacije poslovanja. Najboljše nasvete je seveda možno dobiti v močnih finančnih centrih. Da pridemo do teh mest pa je včasih potrebno prepotovati tudi polovico sveta.

Kot boste opazili je na spodnji sliki med drugim izpadel Rim, Milano, in Praga. Lahko bi rekli, da imajo vsa tri našteta mesta izjemno bogato kulturno dediščino in zato ne potrebujejo dodatnih „finančnih“ vzvodov za pridobivanje obiskovalcev.

Zanimiv je tudi primer Dubaja, ki bi ga prav gotovo pričakovali tudi na spodnjem zemljevidu. Vendar je potrebno poudariti, da Dubaj nima močnih finančnih institucij, ki bi lahko generirale močan finančni tok. Dubaj je v svetovnem merilu „le“ davčna oaza v katero se denar steka in je v številnih primerih to „zadnja“ postaja, kjer denar čaka le še svojega lastnika.

Torej – vprašanje je… Ali se globalna statistika moti o turistih ali gre za novo obliko turizma – finančnega turizma?